ชื่อ - นามสกุล :นางสาวคำเพือน เมษาคุณ
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก คศ. 1
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้ดูแลเด็ก คศ. 1