หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรมเทศบาล
หัวข้อ : นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลหนองญาติ ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในการประชาสมัพันธ์การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลหนองญาติ
โดย : admin
อ่าน : 95
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

      

นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลหนองญาติ ผู้นำชุมชน  และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลหนองญาติ