นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84732
Page Views 132026
 
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองญาติ
 
ประวัติการจัดตั้ง
  เทศบาลตำบลหนองญาติเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองญาติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2552  กำหนดเขตเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
ที่ตั้ง พื้นที่  อาณาเขตติดต่อ
ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าช้าหนองญาติซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาราชควายกับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ฟาก ตะวันตก ของทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.2011รวมระยะประมาณ 1,030 เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงผ่านทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.2011 ไปทางทิศตะวันออก จนถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออก ของทางหลวงชนบทหมายเลข นพ.2011 รวมระยะประมาณ 42 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกห้วยนากอ รวมระยะประมาณ 258 เมตรจากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบฝั่งตะวันตกห้วยนากอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบท หมายเลข นพ. 2061 ฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ 2,051 เมตร จากหลักเขตที่ 5เป็นเส้นเลียบฟากตะวันตกทางหลวงชนบท หมายเลข นพ.2061 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข นพ. 2061 ฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ 169 เมตร จากหลักเขตที่ 6เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงฟากตะวันตกรวมระยะประมาณ 1,318 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางทางหลวง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ บริเวณกึ่งกลางสะพานคอนกรีตข้ามห้วยฮ่องฮอ รวมระยะประมาณ 1,059 เมตร
 
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึง
หลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ (บริเวณกึ่งกลางสะพานคอนกรีต) ข้ามห้วยฮ่องฮอ ทางหลวงแผ่นดินสาย 22 (อุดรธานี-นครพนม) รวมระยะประมาณ 2,034 เมตร จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยฮ่องฮอ ระยะประมาณ 2,686 เมตรจากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยฮ่องฮอไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางฝายน้ำล้นห้วยฮ่องฮอรวมระยะประมาณ 1,663 เมตร จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางลำห้วยฮ่องฮอ ไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยบังกอบรรจบกับห้วยฮ่องฮอ รวมระยะประมาณ 2,080 เมตรจากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยบังกอ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนถึงหลักเขตที่ 13  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยบังกอบรรจบกับห้วยหนองเรือ รวมระยะประมาณ 7,278 เมตรจากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยหนองเรือ ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนบท   หมายเลข 3049 หนองเซา – เหล่าภูมี ฟากใต้ (ตรงท่อระบายน้ำ) รวมระยะประมาณ 1,012 เมตร จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบผ่านหนองเรือ ไปตามทางเกวียน ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงฟากตะวันออกรวมระยะประมาณ 1,405 เมตร จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบถนนไปบ้านนาหลวงฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงฟากใต้ รวมระยะประมาณ 331 เมตร จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นไปอ้อมหนองผักหนามด้านตะวันออก ไปทางทิศใต้จนถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านนาหลวงฟากเหนือ รวมระยะประมาณ 2,329 เมตรจากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ จนถึงหลักเขตที่ 18 รวมระยะประมาณ 2,774 เมตรจากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นตรงผ่านถนนไปบ้านกล้วย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านหนองชาดน้อย ผ่านถนนไปบ้านดอนแดง จนถึงหลักเขตที่ 19 รวมระยะประมาณ 1,486 เมตร
 
ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นตรงเลียบถนนสายไปบ้านดอนแดง   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนถึงหลักเขตที่ 20 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านดอนแดง ฟากตะวันตก รวมระยะประมาณ 655 เมตร จากหลักเขตที่
20 เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 21 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยบ่อน้อยตัดกับสะพานคอนกรีต ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2033 หนองญาติ – นาแก รวมระยะประมาณ 1,017 เมตร   จากหลักเขตที่ 21 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา จนถึงหลักเขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างหนองฮ้างด้านทิศตะวันออก รวมระยะประมาณ 1,804 เมตรจากหลักเขตที่ 22 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านกึ่งกลางหนองฮ้าง ผ่านแนวป่า จนถึงหลักเขตที่ 23 ซึ่งเป็นหลักเขตที่ใช้ร่วมกัน ๓ ตำบล คือ ตำบลคำเตย กับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมและตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รวมระยะประมาณ 1,104 เมตรจากหลักเขตที่ 23 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางห้วยกระแสน จนไปจดกับทางเกวียนเก่าสายคำพอก-หนองค้า แล้วไปทางทิศตะวันออก ตามทางเกวียนสายบ้านคำพอก-โพธิ์ตากจนถึงหลักเขตที่ 24 ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกของหนองหลวงบริเวณ รวมระยะประมาณ 4,812 เมตรจากหลักเขตที่ 24 เป็นเส้นเลียบตามถนนลูกรังฟากเหนือ ผ่านที่นาของนายอ้วน  พิมสอน – นายเข็ม  หงสมดี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 25 ซึ่งตั้งอยู่ถนนลูกรังฟากตะวันตก รวมระยะประมาณ 1,350 เมตรจากหลักเขตที่  25  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จนถึงหลักเขตที่  26  ซึ่งตั้งอยู่ลำห้วยบ่อเกลือฝั่งตะวันตก รวมระยะประมาณ 600 เมตรจากหลักเขตที่ 26 เป็นเส้นเลียบห้วยบ่อเกลือฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 27 ซึ่งตั้งอยู่ตรงห้วยบ่อเกลือฝั่งใต้ รวมระยะประมาณ 240 เมตรจากหลักเขตที่ 27 เป็นเส้นตรง ผ่านกึ่งกลางหนองเดิ่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงหลักเขตที่ 28 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางสะพานคอนกรีตทางหลวงชนบท หมายเลข นพ. 3027 เหล่าภูมี –โพนสว่าง รวมระยะประมาณ 3,050 เมตรจากหลักเขตที่ 28ไปทางทิศเหนือ ผ่านบ่อเกลือ ผ่านกึ่งกลางหนองเหี้ยลากหางจนไปจดกับห้วยบังกอ จนถึงหลักเขตที่ 29 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยบังกอ รวมระยะประมาณ 3,217 เมตร จากหลักเขตที่ 29 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยบังกอ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ตาก กับตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 30 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้วยกุดตาก้า บรรจบกับ ห้วยบังกอ รวมระยะประมาณ 845 เมตรจากหลักเขตที่ 30 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางห้วยกุดตาก้า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 31 ซึ่งตั้งอยู่ตรงท่อระบายน้ำล้นบ่อตาลายด้าน รวมระยะประมาณ 1,298 เมตรจากหลักเขตที่ 31    เป็นเส้นเลียบฟากตะวันออกบ่อตาลาย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 32 ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออกถนนลูกรังบ่อตาลาย รวมระยะประมาณ 335 เมตรจากหลักเขตที่ 32 เป็นเส้นผ่านกึ่งกลางบ่อกุดตาก้า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตที่ 33 ซึ่งตั้งอยู่สามแยกของถนนไปบ่อกุดตาก้า รวมระยะประมาณ 398 เมตรจากหลักเขตที่ 33   เป็นเส้นเลียบถนนลูกรังฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือจนถึงหลักเขตที่ 34 ซึ่งอยู่ฟากตะวันออกถนนคอนกรีตตัดแนวคลองส่งน้ำชลประทาน รวมระยะประมาณ 417 เมตรจากหลักเขตที่ 34 เป็นเส้นเลียบถนนคอนกรีตฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ  จนถึงหลักเขตที่ 35 ซึ่งตั้งอยู่ฟากใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 22 (อุดรธานี – นครพนม) รวมระยะประมาณ 380 เมตรจากหลักเขตที่ 35 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 22 (อุดรธานี – นครพนม) ผ่านขึ้นไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนคอนกรีตข้างวัดโคกเกลี้ยงฟากตะวันออกไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 1,007 เมตร
ขนาดและที่ตั้ง   เทศบาลตำบลหนองญาติ ตั้งอยู่บ้านหนองญาติ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม                   จังหวัดนครพนม  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่  55.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  34,812.5  ไร่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม ประมาณ 7 กิโลเมตร     ครอบคลุมพื้นที่ 13 หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  1  บ้านดงโชค
หมู่ที่  2  บ้านหนองญาติ
หมู่ที่  3  บ้านภูเขาทอง
หมู่ที่  4  บ้านดอนโมง
หมู่ที่  5  บ้านนาจอก
หมู่ที่  6  บ้านหนองญาติ
หมู่ที่  7  บ้านเหล่าภูมี
หมู่ที่ 8  บ้านคำธาตุ 
หมู่ที่ 9  บ้านบ้านคำพอก
หมู่ที่ 10  บ้านหนองบัว
หมู่ที่  11  บ้านคำพอก
หมู่ที่  12  บ้านภูเขาทอง
หมู่ที่  13  บ้านเหล่าภูมี      
 
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้     
             ทิศเหนือ          จด      ตำบลนาราชควาย      อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศใต้              จด      ตำบลคำเตย               อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันออก   จด      ตำบลท่าค้อ                อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันตก     จด      ตำบลนาทราย             อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
 
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้         
         ทิศเหนือ          จด      ตำบลนาราชควาย         อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศใต้              จด      ตำบลคำเตย               อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันออก    จด      ตำบลท่าค้อ                อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันตก      จด      ตำบลนาทราย             อำเภอเมือง       จังหวัดนครพนม