นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84664
Page Views 131941
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายณรงค์ แสงเมือง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายประจวบ จันทะแสง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายหวา ถารี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายสำราญ พิมพ์น้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายทองชัย พัฒนประสิทธิ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายทองแดง เจริญอานัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นางสมใจ บุญชวลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นางมุทิตา บางพรมบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายอุปถัมภ์ โสพระขรรค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายณัฐพล จันบัวชม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายศตวรรษ ไชยวงค์ษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ

นางบุญยืน แดงสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ