นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84779
Page Views 132073
 
กองคลัง

นางสาวสุขเสวย โคตสา
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ

นางสาวนิตะญา ไชยสี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวอิสริยา จันลุน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพิศมัย ใจแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาววัชราภรณ์ ขวัญทอง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวจุฑาทิพย์ แสนกุง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวศรุตา มณีพรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางศิริรัตน์ สุริยนต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวพรรณพร พรมดี
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

นายชุมพล จันทนะ
พนักงานขับรถยนต์