นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84687
Page Views 131981
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชาตรี จันทร์คามคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองญาติ

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายวัชรภัทร เตโชวีรกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวดวงดาว คำประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวประภัสสร บุญชี
คนงานทั่วไป

นายพงษ์ศักดิ์ จันบัวชม
คนงานทั่วไป

นายอร่าม โพธิ์ราศรี
คนงานทั่วไป

นายประวิทย์ สุคันธ์
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)

นายพิทักษ์ หนึ่งคำมี
คนงานประจำรถขยะ

นายกฤษณ ศรีพระจันทร์
คนงานประจำรถขยะ

นายศิลปชัย คำเพรชดี
คนงานประจำรถขยะ

นายนิคม แสงตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา