นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84795
Page Views 132089
 
กองการศึกษา

นางสาว พจนีย์ ศรีสมัคร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวปัญญาลักษณ์ พิมพ์พงษ์
ครูชำนาญการ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

นางจุฑามาส จันทร์คามคำ
ครูชำนาญการ

นางสาวบุญเพ็ง อุดทา
ครู

นางสาวแสงเดือน เพ็งชัย
ครู

นางประกายพร บุดดา
ครู

นางบัวทอง ม้าวบุดดี
ครูชำนาญการ

นางสำรวย พรมรินทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางประทุมวัน วงษาลี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางประกอบ กลางประพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวปริศนา ดาลี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีวงษา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวทิพวรรณ ตาลแจ่ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวภิญญามาศ โพชราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวรุ่งทิพย์ วงค์ประทุม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวนิภา วงค์คำสาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวจุฑารัตน์ พรมรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวรัตน์ดามาศ โพชราช
คนงานทั่วไป

นางสาวพรนภา โพนชัยยา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ