นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84775
Page Views 132069
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนพับระหว่างหลังเก๋งกับกระบะบรรทุกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 มิ.ย. 66 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียนหมายเลข กค-506 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 66 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0091 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 66 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เตรื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung Xpress M2835DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0101 กองคลังเทศบาลตำบลหนองญ่ติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 66 | อ่าน 3 ครั้ง)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระะเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนพับระหว่างหลังเก๋งกับกระบะบรรทุกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 พ.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 66 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา (30 พ.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๖๐๔๙ นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๑ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416/55/0018 ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนพับระหว่างหลังเก๋งกับกระบะบรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พ.ค. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 66 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 66 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อช่อดอกไม้สด จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในโครงการกิจกรรมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 66 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหล่าภูมี (สายที่นานางลำไพร โคตสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านคำพอก (สายแยกถนนบ้านกล้วย - ที่นานายมณีจัน ลานทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านคำธาตุ (สายข้างบ้านนายวิน หล้าดี - ดงต้นผึ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 66 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 สายแยกคำพอกนาหลวง-สวนยางนายประจวบ จันทะแสง (12 พ.ค. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 (สายข้างบ้านนางสาวนาตยา คำสุข-บ้านสวนอิงตะวัน) (12 พ.ค. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)