นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84762
Page Views 132056
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายชวนินทร์ บรรเทิงศักดิ์ศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ

นายปรีชา ฤกษ์มาสกุล
รองปลัดเทศบาล

นางสุธีกาญจน์ สุวรรณไตรย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุวิจักขณ์ ทักษิณประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจินตวีร์ ร่วมพรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายสุรชัย ยอดมณี
นิติกรชำนาญการ

นายภาคิน จันทรเดช
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชนิดาภา จันทรเดชฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ.อ.ศิริวัฒนื ขันตี
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นางสมคิด ไพจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมาน โคตสา
พนักงานขับรถยนต์

นายพนมศักด์ เลาป้อมวาปี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวทัดดาว วงค์กวนกรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางชุติมา ขันตี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทนงศักดิ์ หมั่นธร
คนงานทั่วไป

นายวุฒิชัย ขมิ้นผง
คนงานทั่วไป

นางสาวมนเทียร สมพัฒน์
คนงานทั่วไป