นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 07/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84743
Page Views 132037
 

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (15 พ.ค. 66)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (11 พ.ค. 66)
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม (11 พ.ค. 66)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลหนองญาติ (26 เม.ย. 66)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 ธ.ค. 65)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66 -70 (31 ต.ค. 65)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนพับระหว่างหลังเก๋งกับกระบะบรรทุกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 มิ.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียนหมายเลข กค-506 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0091 ของกองคลังเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เตรื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung Xpress M2835DW หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0101 กองคลังเทศบาลตำบลหนองญ่ติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 66)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระะเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนพับระหว่างหลังเก๋งกับกระบะบรรทุกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา (30 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๖๐๔๙ นพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๑ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416/55/0018 ของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 66)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 JM 09 พ.ค. 66
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียนหมายเลข ๘๐-๕๗๔๐ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๘-๐๐๐๑ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียนหมายเลข กค-๕๐๖ นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติของกองช่างเทศบาลตำบลหนองญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 66) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (21 เม.ย. 66)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2/2566 (10 เม.ย. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาศที่ 3 ) (29 มี.ค. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาศที่ 2 ) (27 มี.ค. 66)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 (13 ม.ค. 66)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) (09 ม.ค. 66)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่4/2565 (10 ต.ค. 65)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 (08 ก.ค. 65)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4) (01 ก.ค. 65)
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม2565 (18 เม.ย. 65)
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (29 มี.ค. 66)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (09 ต.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (03 ต.ค. 65)
รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (03 ต.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (03 ต.ค. 65)
ายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุทธาวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (03 ต.ค. 65)
รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุทธาวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65)
 
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (06 มิ.ย. 66)
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 (02 พ.ค. 66)
รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 (03 เม.ย. 66)
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (01 มี.ค. 66)
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 (08 ม.ค. 66)
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 (06 ม.ค. 66)
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (02 ธ.ค. 65)
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 (08 พ.ย. 65)
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 (12 ต.ค. 65)
รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 (05 ก.ย. 65)
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ เทศบาล 2496 ถึง 2562 (2) (12 พ.ค. 66)
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562 (12 พ.ค. 66)
พระราชกฤฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (12 พ.ค. 66)
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ-2558 (12 พ.ค. 66)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (12 พ.ค. 66)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนกยกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (12 พ.ค. 66)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกัน-ของ-อปท-62 (12 พ.ค. 66)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา (12 พ.ค. 66)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 (12 พ.ค. 66)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2548 (12 พ.ค. 66)
 

    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS

ปิดหน้านี้