นายอุทัย โคตสา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2023
ปรับปรุง 06/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 84653
Page Views 131930
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (29 มี.ค. 66 | อ่าน 28 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (09 ต.ค. 65 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (03 ต.ค. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (03 ต.ค. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (03 ต.ค. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุทธาวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (03 ต.ค. 65 | อ่าน 53 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุทธาวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (01 ก.ย. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (01 ส.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุทธาวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (01 ส.ค. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (01 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (01 ส.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (01 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (04 ก.ค. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (04 ก.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพพนมสุทธาวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (04 ก.ค. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองญาติ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (04 ก.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)